Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
GK_ADDRESS
Μ. Αλεξάνδρου 58, TK 60061, Κολινδρός Πιερίας
Τηλέφωνο
23530-32244
Προϊστάμενος
Σακαρίδου Ζωή

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:00-13:00

Περιοχές που εξυπηρετεί