Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
GK_ADDRESS
Αυγουστίνου 32 & Παπαντωνίου γωνία, TK 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τηλέφωνο
23510-46140
Προϊστάμενος
ZΙΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί