Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Υποκατάστημα Έδεσσας
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Υποκατάστημα Έδεσσας
GK_ADDRESS
18ης Οκτωβρίου 5, TK 58200, ΕΔΕΣΣΑ
Τηλέφωνο
23810-28562
Email
kgkm_edessa@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Αντ. Λαχανόπουλος

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00