Κτηματολογικό Γραφείο
ΞΑΝΘΗΣ
GK_ADDRESS
Κεντρική Πλατεία Ξάνθης, TK 67100, Ξάνθη
Τηλέφωνο
25410-27675
FAX
25410-84919
Προϊστάμενος
Αικατερίνη Παγουλάτου