Κτηματολογικό Γραφείο
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-Υποκατάστημα Καλαμάτας
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-Υποκατάστημα Καλαμάτας
GK_ADDRESS
Λυόμενα Καλαμάτας, TK 24100, Καλαμάτα Μεσσηνίας
Τηλέφωνο
27210-89977
Email
kgpel_kalamata@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Κωνσταντίνος Λεβέντης

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί