Κτηματολογικό Γραφείο
ΕΥΑΣ
GK_ADDRESS
Ανδρούσα Μεσσηνίας, TK 24013, Εύα
Τηλέφωνο
27220-41550
Email
kthmatologikografeioevas@gmail.com
Προϊστάμενος
Παναγιώτης Νικολόπουλος

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:00-13:00

Περιοχές που εξυπηρετεί