Κτηματολογικό Γραφείο
ΘΟΥΡΙΑΣ
GK_ADDRESS
Σιδ.Σταθμού 4 , TK 24009, Θουρία Μεσσηνίας
Τηλέφωνο
27210-33425
FAX
27210-33425
Προϊστάμενος
Κόλλια-Αργυροπούλου Ανθούλα (αναπληρώτρια)