Κτηματολογικό Γραφείο
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
GK_ADDRESS
Ναυμαχίας Έλλης 101, TK 81100, Μυτιλήνη
Τηλέφωνο
22510-25109
Email
kgvai@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Μαρία Δεληδημήτρη

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί