Κτηματολογικό Γραφείο
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
GK_ADDRESS
Καλλιάρχου 17, TK 41221, ΛΑΡΙΣΑ
Τηλέφωνο
2416 008415
Email
kgthessaly@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Χρήστος Παπαβασιλείου

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί