Κτηματολογικό Γραφείο
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-Υποκατάστημα Σπάρτης
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-Υποκατάστημα Σπάρτης
GK_ADDRESS
Πλατανιστά 19, TK 23100, ΣΠΑΡΤΗ
Τηλέφωνο
27310-22615
Email
kgpel_sparti@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Λαδοπούλου Αναστασία

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί