Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΥΚΛΑΔΩΝ-Υποκατάστημα Μήλου
ΚΥΚΛΑΔΩΝ-Υποκατάστημα Μήλου
GK_ADDRESS
Τριοβάσαλος, TK 84800, Μήλος
Τηλέφωνο
22870-23110
Email
slivanio@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Λιβάνιος Στυλιανός

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί