Κτηματολογικό Γραφείο
ΣΙΦΝΟΥ
GK_ADDRESS
Απολλωνία Σίφνου, TK 84003, Σίφνος
Τηλέφωνο
22840-31020
Email
sofiakol@otenet.gr
Προϊστάμενος
Κολιογεώργη Σοφία

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:00-13:00

Περιοχές που εξυπηρετεί