Κτηματολογικό Γραφείο
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-Υποκατάστημα Κεφαλληνίας Ιθάκης
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-Υποκατάστημα Κεφαλληνίας Ιθάκης
GK_ADDRESS
Λ. Κεφαλλήνων, TK 28100, Αργοστόλι
Τηλέφωνο
26710-22856
Προϊστάμενος
ΣΕΒΑΣΤΗ ΔΙΒΑΡΗ

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί