Κτηματολογικό Γραφείο
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
GK_ADDRESS
Ιωάννη Θεοτόκη 63, TK 491 32, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
26610 38513
Προϊστάμενος
Νικοπούλου-Τσιρώνη Χρυσούλα

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί