Κτηματολογικό Γραφείο
ΕΠΙΛΙΜΝΙΩΝ
GK_ADDRESS
Σκριπερό Κέρκυρας, TK 49083, Σκριπερό Κέρκυρας
Τηλέφωνο
26630-23158
FAX
26630-23160
Προϊστάμενος
Νικοπούλου-Τσιρώνη Χρυσούλα

Περιοχές που εξυπηρετεί