Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
GK_ADDRESS
Γράμμου 175Β, TK 52100, Καστοριά
Τηλέφωνο
24670-29172
FAX
24670-29172
Προϊστάμενος
ΣΟΦΙΑ ΛΕΟΥΣΙΔΟΥ