Κτηματολογικό Γραφείο
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -Υποκατάστημα Καρδίτσας
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -Υποκατάστημα Καρδίτσας
GK_ADDRESS
25ης Μαρτίου & Γουλιανού 2, TK 43100, Καρδίτσα
Τηλέφωνο
24410-25490
Email
kgthessaly_karditsa@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Δαΐτση Πολυξένη

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00