Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΑΒΑΛΑΣ
GK_ADDRESS
Συλέως 9, TK 65404, Καβάλα
Τηλέφωνο
2510-837970
Προϊστάμενος
Παπαστυλιανού Μαρία

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:00-13:00