Κτηματολογικό Γραφείο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Καλαμαριάς
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Καλαμαριάς
GK_ADDRESS
Κακουλίδη 11, TK 55134, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο
2310-475454
Email
kgthess_kalamaria@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Νέστορας Κουκουλιάτας

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00