Κτηματολογικό Γραφείο
ΣΥΜΗΣ
GK_ADDRESS
Σύμη, TK 85600, Σύμη
Τηλέφωνο
22460-71247
Email
efimavroudi@yahoo.gr
Προϊστάμενος
Μαυρουδή Ευτυχία

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:00-13:00

Περιοχές που εξυπηρετεί