ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
GK_ADDRESS
ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ, ΟΔΟΣ ΙΟΚΑΣΤΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΠ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ, ΤΚ 32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
TEL1
2262058949
OPERATION_DAYS
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30-16:30, ΤΕΤΑΡΤΗ 08:30-20:30