Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΤΤΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Κηφισιάς
ΑΤΤΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Κηφισιάς
GK_ADDRESS
Ελαιών 40, Πλατεία Ν. Κηφισιάς, TK 14564, ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
Τηλέφωνο
2131302464
Email
kgatt_kifissia@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Αικατερίνη Κοκκάλα

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:30-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί