Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΤΤΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Νέας Ιωνίας
ΑΤΤΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Νέας Ιωνίας
GK_ADDRESS
28ης Οκτωβρίου 77, TK 14231, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Τηλέφωνο
210-2798259
Email
kgatt_neaionia@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Ευάγγελος Αποστολόπουλος

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:30-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί