Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΤΤΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Νέας Ιωνίας
ΑΤΤΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Νέας Ιωνίας
GK_ADDRESS
28ης Οκτωβρίου 77, TK 14231, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Τηλέφωνο
210-2798259 E-mail kgatt_neaionia@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Ευάγγελος Αποστολόπουλος

Περιοχές που εξυπηρετεί