Κτηματολογικό Γραφείο
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
GK_ADDRESS
Αγ. Λαύρας 5-7, TK 15773, Ζωγράφου
Τηλέφωνο
210-7759573
Email
ktzografou@gmail.com
Προϊστάμενος
Κρανιώτου Ουρανία

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:30-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί