Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΤΤΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Ελευσίνας
ΑΤΤΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Ελευσίνας
GK_ADDRESS
Άρη Βελουχιώτη 42, TK 19200, Ελευσίνα
Τηλέφωνο
210-5546170
Email
kgatt_elefsina@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Σοφία Μέξη

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:30-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί