Κτηματολογικό Γραφείο
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
GK_ADDRESS
Φίλωνος 96-98, TK 18536, Πειραιάς
Τηλέφωνο
210-4297940
Email
kgpn@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Παριανού Ελένη

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:30-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί