Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΤΤΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Μαραθώνα
ΑΤΤΙΚΗΣ-Υποκατάστημα Μαραθώνα
GK_ADDRESS
Εμπορικό κέντρο, TK 19014, Καπανδρίτι
Τηλέφωνο
22950-53002 E-mail kgatt_marathona@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Χριστόπουλος Χρήστος