Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΘΗΝΩΝ-Υποκατάστημα Ηλιούπολης
ΑΘΗΝΩΝ-Υποκατάστημα Ηλιούπολης
GK_ADDRESS
Κυδαθηναίων 5, TK 16345, Ηλιούπολη
Τηλέφωνο
2168007139, 2168004987
Email
kgath_ilioupoli@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Κυριακή Μπουρενίν

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:30-14:00