Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΘΗΝΩΝ-Υποκατάστημα Χαλανδρίου
ΑΘΗΝΩΝ-Υποκατάστημα Χαλανδρίου
GK_ADDRESS
Βασιλέως Γεωργίου 16Β & Γρίβα 1, TK 15234, Χαλάνδρι
Τηλέφωνο
2169007522
Email
kgath_chalandri@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Γεωργία Ξεκαλάκη

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:30-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί