Κτηματολογικό Γραφείο
ΗΠΕΙΡΟΥ-Υποκατάστημα Άρτας
ΗΠΕΙΡΟΥ-Υποκατάστημα Άρτας
GK_ADDRESS
Γεωργίου Μάτσου 7, TK 47100, Άρτα
Τηλέφωνο
26810-21480 E-mail: kgep_arta@ktimatologio.gr
FAX
26810-24916
Προϊστάμενος
Αγγέλη Ελένη

Περιοχές που εξυπηρετεί