Μετάθεση των ημερομηνιών αιτήσεων διόρθωσης και υποβολής αντίθετων απόψεων των θιγόμενων για τα κτηματολογικά στοιχεία της Ανάρτησης σε ΟΤΑ των Π.Ε. Δράμας και Ξάνθης

Σας ενημερώνουμε ότι μετατίθεται για την 22η Ιανουαρίου 2024 η ημερομηνία λήξης της ανάρτησης των εκθέσεων για τις αιτήσεις διόρθωσης των κτηματολογικών στοιχείων της Ανάρτησης σε ΟΤΑ των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας και Ξάνθης της Περιφέρειας

Απόφαση για την αναστολή λειτουργίας του Υποκαταστήματος Αλεξανδρούπολης του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2023

Δείτε την απόφαση της Γενικής Διευθύντριας του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο για την αναστολή των εργασιών υποβολής αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων (διά ζώσης και ηλεκτρονικές υπηρεσίες) και την έκδοση πιστοποιητικών (διά ζώσης), καθώς και της ηλεκτρονικής έ

Έναρξη λειτουργίας των Υποκαταστημάτων Άνδρου και Μυκόνου του Ελληνικού Κτηματολογίου

Ξεκινάει την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023, η λειτουργία των Υποκαταστημάτων Άνδρου με έδρα την Άνδρο (ΦΕΚ 6599/Β/21-11-2023) και Μυκόνου (ΦΕΚ 6671/Β/27-11-2023) με έδρα την Μύκονο του ν.π.δ.δ Ελληνικό Κτηματολόγιο. 

Απόφαση για την αναστολή λειτουργίας του Υποκαταστήματος Αλεξανδρούπολης του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

Δείτε την απόφαση της Γενικής Διευθύντριας του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο για την αναστολή των εργασιών υποβολής αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων (διά ζώσης και ηλεκτρονικές υπηρεσίες) και την έκδοση πιστοποιητικών (διά ζώσης), καθώς και της ηλεκτρονικής έ

Απόφαση για την αναστολή λειτουργίας του Υποκαταστήματος Αλεξανδρούπολης του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023.

Δείτε την απόφαση της Γενικής Διευθύντριας του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο για την αναστολή των εργασιών υποβολής αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων (διά ζώσης και ηλεκτρονικές υπηρεσίες) και την έκδοση πιστοποιητικών (διά ζώσης), καθώς και της ηλεκτρονικής έ

Displaying 1 - 8 (of 1015 posts)
Displaying 1 - 8 (of 1015 posts)