Αναζήτηση αεροφωτογραφιών

Η υπηρεσία «Αναζήτηση Διαθεσιμότητας Αεροφωτογραφιών Αρχείου» δημιουργήθηκε από το Ελληνικό Κτηματολόγιο με σκοπό την αναζήτηση αεροφωτογραφικού υλικού που διαθέτει ο φορέας στο αρχείο του.

Μέσα από την υπηρεσία "Αναζήτηση Διαθεσιμότητας Αεροφωτογραφιών Αρχείου" οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν μόνο τις αεροφωτογραφίες που είναι καταχωρημένες σε αυτή, οι οποίες αποτελούν τμήμα του αρχείου αεροφωτογραφιών που διαθέτει το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Γεωπύλη INSPIRE Ελληνικού Κτηματολογίου

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE (2007/2/ΕΚ) στοχεύει στη δημιουργία υποδομής χωρικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ευρωπαϊκή υποδομή χωρικών δεδομένων θα επιτρέψει την ανταλλαγή χωρικών πληροφοριών μεταξύ οργανώσεων του Δημόσιου τομέα και θα διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε χωρικές πληροφορίες σε κάθε χώρα και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, δημιούργησε νέα πλατφόρμα για την ανάρτηση των ορίων του εθνικού καταλόγου των προστατευόμενων περιοχών του ευρωπαικού οικολογικού δικτύου «Νatura2000» επί των ενιαίων χαρτογραφικών υποβάθρων του στο διαδίκτυο, σε εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α) ως ισχύει. Με τον τρόπο αυτό, όλοι, πολίτες και φορείς, έχουν πλέον άμεση πρόσβαση στη γεωγραφική θέση και στα όρια των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου «Νatura2000», σε εθνικό επίπεδο.

Subscribe to Άλλες υπηρεσίες και Προϊόντα