Πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία των ακινήτων μου

Με την υπηρεσία αυτή, παρέχεται πληροφόρηση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την τρέχουσα νομική κατάσταση και τα στοιχεία των ακινήτων στα οποία είχαν εγγραφεί ως κύριοι ή επικαρπωτές, από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου (από τη λήξη της κτηματογράφησης / αρχικές εγγραφές ή με μεταγενέστερες εγγραφές). Οι πληροφορίες που παρέχονται προέρχονται άμεσα (online) από την ψηφιακή κτηματολογική βάση του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Υπολογισμός τελών και δικαιωμάτων

 Με την παρούσα εφαρμογή μπορείτε μόνοι σας, να υπολογίσετε το ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλετε για την εκάστοτε συναλλαγή σας με τα Κτηματολογικά Γραφεία (π.χ. αγοραπωλησία, εγγραφή προσημείωσης κ.α.).

Ο υπολογισμός μέσω της εφαρμογής ταμείου εφαρμόζεται ήδη στα Κτηματολογικά Γραφεία Αθηνών, Άρτας, Αχαρνών, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κατερίνης, Ναυπλίου, Πατρών, Πειραιά, Σαλαμίνας, Σάμου, Χαλανδρίου, Χανίων και Χίου (έμμισθα Υποθηκοφυλακεία).

Αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Η υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά από τα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για τις περιοχές αρμοδιότητάς του (βλ. περιοχές Κάλυψης) Για να παραγγείλετε πιστοποιητικά, υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά με χρήση κωδικών taxisnet.

Μετά την πληρωμή θα τα παραλάβετε σε ψηφιακή μορφή (pdf) και μπορείτε να εκτυπώσετε αντίτυπα για κάθε νόμιμη χρήση.

Subscribe to Κτηματολόγιο σε λειτουργία