Εντοπισμός μέσω κινητού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μέσω κινητού τηλεφώνου στο οποίο έχετε ενεργοποιήσει την δυνατότητα χρήσης τοποθεσίας.

Η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να καταγράφετε τις συντεταγμένες σημείων καθώς μετακινήστε στο χάρτη. Όταν ολοκληρώσετε την καταγραφή το σύνολο των συντεταγμένων θα σας αποσταλεί σε αρχείο στο email που θα δηλώσετε στη συνέχεια.

Τα εργαλεία της εφαρμογής είναι απλά:

 Από τη σελίδα αυτή όποιος έχει υποβάλει Δήλωση ιδιοκτησίας, μπορεί να δει το αποτέλεσμα της κτηματογράφησης για τα ακίνητα που τον αφορούν.

Πρόκειται για την απεικόνιση των ακινήτων (νομική και χωρική πληροφορία) όπως είχε τη στιγμή λήξης της κτηματογράφησης (μετά την Ανάρτηση και την επεξεργασία των αιτήσεων διόρθωσης/ ενστάσεων). Είναι οι «ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ» του Κτηματολογίου.

Η Προανάρτηση αποτελεί την προκαταρκτική ενημέρωση των δικαιούχων, έπειτα από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δηλώσεων που υποβλήθηκαν και των πληροφοριών που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της κτηματογράφησης και πριν τη διενέργεια της Ανάρτησης.

Στόχος της Προανάρτησης είναι η ενημέρωση των συλλεχθέντων στοιχείων, πριν την Ανάρτηση, μέσω της επιβεβαίωσης της ορθότητάς τους και της υπόδειξης τυχόν σφαλμάτων από τους δικαιούχους.

Η δυνατότητα εκτύπωσης Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης του Νόμου 2308/1995 για το Ελληνικό Κτηματολόγιο, αφορά στις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στο γραφείο κτηματογράφησης μετά την 2/7/2014 και έχει εξοφληθεί το οφειλόμενο πάγιο τέλος κτηματογράφησης. Εκτιμώμενος χρόνος δυνατότητας εκτύπωσης αποδεικτικού, 48 ώρες μετά την πληρωμή.

Επικαιροποιηση στοιχείων επικοινωνίας

Η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα να ελέγξετε και να διορθώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Η επικαιροποίηση των προσωπικών σας στοιχείων είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να ενημερωθείτε για τυχόν μεταβολές που μπορεί να επέλθουν στην ιδιοκτησία σας κατά τη διενέργεια της Ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων, μετά το πέρας της οποίας θα καταστούν αυτά οριστικά.

Ανάρτηση - Αιτήσεις διόρθωσης - Εκδοση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου

Τι απαιτείται για να μπω και να ελέγξω τα ακίνητα μου που είναι σε ανάρτηση

Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι οι κωδικοί εισόδου στο TAXISNET.
Προϋπόθεση είναι να έχετε υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ


Επιλογή των ακίνητων σας που βρίσκονται σε διαδικασία ανάρτησης

Ηλεκτρονική δήλωση κτηματολογίου

Με την εφαρμογή μπορείτε να δηλώνετε ό,τι περιλαμβάνει το έντυπο δήλωσης Δ2 (στοιχεία δηλούντων, στοιχεία ακινήτων, στοιχεία δικαιωμάτων και στοιχεία συνοδευτικών εγγράφων) και επιπλέον να εντοπίσετε τα ακίνητα στα οποία αντιστοιχούν τα δηλούμενα δικαιώματα μέσω σύγχρονης εφαρμογής GIS σε ψηφιακές αεροφωτογραφίες του 2015-2016.

Subscribe to Κτηματογράφηση