Αρχικές Εγγραφές είναι εκείνες που εμφανίζονται στο κτηματολογικό βιβλίο μιας περιοχής, κατά μεταφορά από τους κτηματολογικούς πίνακες, μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και πριν την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή. Στις εγγραφές αυτές στηρίζεται κάθε μεταγενέστερη εγγραφή δικαιώματος.

Σε περίπτωση ανακριβούς Αρχικής Εγγραφής είναι δυνατή η διόρθωσή της μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται η οκταετία από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης για την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου στην κτηματογραφημένη περιοχή.

Για τις περιοχές στις οποίες στις 30.11.2018 δεν είχε λήξει η τότε ισχύουσα προθεσμία διόρθωσης ή οι παρατάσεις της, καθιερώνεται ενιαία, καταληκτική ημερομηνία διόρθωσης η 31.12.2023 (άρθρο 39 του Ν. 4990/2022, ΦΕΚ Α΄210). Πρόκειται για τις περιοχές των παλαιών προγραμμάτων κτηματογράφησης, οι οποίες κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 3481/2006. Η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για τις περιοχές στις οποίες οι πρώτες εγγραφές καταχωρίσθηκαν από 1.1.2013 έως και 31.12.2014.

Δείτε ΕΔΩ τις προθεσμίες διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών, ανά προκαποδιστριακό Νομό και ΟΤΑ, για όλη την χώρα.

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση

Πληροφοριακό Υλικό

Κτηματογράφηση

Δείτε πληροφορίες για το στάδιο της Κτηματογράφησης


Δείτε το υλικό

Κτηματολόγιο σε Λειτουργία

Πληροφοριακό υλικό για τις περιοχές που λειτουργεί το Κτηματολόγιο


Δείτε το υλικό

Δασικά

Πληροφοριακό υλικό για τους Δασικούς Χάρτες


Δείτε το υλικό

Γεωχωρικά

Ελληνικό Κτηματολόγιο και γεωχωρικά έργα


Δείτε το υλικό