Τι ακολουθεί την υποβολή της αίτησής μου;

Το Γραφείο Κτηματογράφησης λαμβάνει υπόψη το σύνολο των αιτήσεων (και των συνημμένων εγγράφων) και προβαίνει στις απαραίτητες διορθώσεις.

Ειδικά στην περίπτωση της Αίτησης Διόρθωσης (διόρθωση των ορίων του ακινήτου γεωμετρικά εκτός ορίων / απόκλισης, εκτοπισμός δικαιούχων), το Γραφείο Κτηματογράφησης  την αποδέχεται (συνολικά ή μέρος) ή την απορρίπτει συντάσσοντας έκθεση με πλήρη αιτιολογία.

 

Πώς θα ενημερωθώ για το αποτέλεσμα της αίτησής μου;

Ενημερωθείτε για την πορεία και το αποτέλεσμα της Αίτησης Διόρθωσής σας από την ιστοσελίδα του Κτηματολογίου.

 

Αν από την αποδοχή της αίτησής μου επηρεάζονται και άλλοι δικαιούχοι;

Το Γραφείο Κτηματογράφησης ενημερώνει, με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (ή με άλλο πρόσφορο τρόπο), όλους όσοι επηρεάζονται (θιγόμενοι) από τις διορθώσεις.

 

Τι πρέπει να κάνω αν λάβω ειδοποίηση ως θιγόμενος;

Έχετε προθεσμία 30 ημερών:

  • Να δηλώσετε αν συμφωνείτε με την προτεινόμενη διόρθωση.
  • Αν διαφωνείτε, θα πρέπει να υποβάλλετε τη διαφωνία σας αναλυτικά, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα που τη θεμελιώνουν.

 

Τι ακολουθεί μετά;

Στη συνέχεια, το Γραφείο Κτηματογράφησης διαβιβάζει ολόκληρο το φάκελο σε αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράφησης, η οποία και θα αποφασίσει τελικά.

 

Μπορώ να εμφανιστώ ενώπιον της Επιτροπής;

Δεν προβλέπεται η συμμετοχή του κοινού στις συνεδριάσεις των Επιτροπών, παρά μόνο εφόσον προσκληθείτε από την Επιτροπή. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν από πριν μαζί με τη Αίτηση Διόρθωσης όλα τα έγγραφα που θεμελιώνουν την αντίρρησή τους.

Ειδικά για τις επιτροπές που λειτουργούν ήδη (σε περιοχές στις οποίες η ανάρτηση ξεκίνησε πριν το 2020), προβλέπεται η συμμετοχή του κοινού. Μπορείτε να ενημερώνεστε για τον χρόνο και τον τόπο συνεδρίασης αφού εγγραφείτε ως χρήστης στην σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία. Για την είσοδο σας στην εφαρμογή πατήστε ΕΔΩ.

Πληροφοριακό Υλικό

Κτηματογράφηση

Δείτε πληροφορίες για το στάδιο της Κτηματογράφησης


Δείτε το υλικό

Κτηματολόγιο σε Λειτουργία

Πληροφοριακό υλικό για τις περιοχές που λειτουργεί το Κτηματολόγιο


Δείτε το υλικό

Δασικά

Πληροφοριακό υλικό για τους Δασικούς Χάρτες


Δείτε το υλικό

Γεωχωρικά

Ελληνικό Κτηματολόγιο και γεωχωρικά έργα


Δείτε το υλικό