Τον Αύγουστο του 2009 καταστροφικές πυρκαγιές έκαψαν περίπου 210.000 στρέμματα (210 τ.χλμ) στη Βορειοανατολική Αττική. Για τη μετέπειτα προστασία των καμένων εκτάσεων, μετά από σχετική νομοθετική ρύθμιση (Ν.3818/2010), το Ελληνικό Κτηματολόγιο ανέλαβε την ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος τηλεπισκοπικής περιοδικής χαρτογράφησης με στόχο τον εντοπισμό της αυθαίρετης δόμησης στις περιοχές αυτές.

Το σύστημα αποσκοπεί:

  • Στην προστασία των πυρόπληκτων περιοχών
  • Στην καταγραφή τυχόν μεταβολών σε δόμηση και κυρίως νέων κτισμάτων που εντοπίζονται εκτός οικισμών και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως
  • Στην καταγραφή τεχνικών έργων και τυχόν μεταβολών στην επιφάνεια του εδάφους όπως π.χ. εκχερσώσεις, εκσκαφές για μελλοντική δόμηση ή εκμετάλλευση.

Η συνολική επιφάνεια της περιοχής ανίχνευσης αλλαγών ανέρχεται σε 270.000 στρέμματα (270 τ.χλμ). Περιλαμβάνει κυρίως περιοχές εκτός σχεδίου αλλά και ορισμένους οικισμούς και περιοχές με σχέδια πόλης.

Το σύστημα τηλεπισκοπικής περιοδικής χαρτογράφησης της ΒΑ Αττικής περιλαμβάνει:

  • Την παραγωγή νέων ορθοεικόνων πολύ υψηλής ανάλυσης ανά δύο μήνες από αεροφωτογραφήσεις ή δορυφορικές λήψεις
  • Τη σύγκρισή τους με τις αντίστοιχες ορθοεικόνες του προηγούμενου διμήνου
  • Την ανίχνευση και καταγραφή των μεταβολών
  • Την υποβολή ανά δίμηνο αναφοράς με τα σχετικά ευρήματα – εντοπισθείσες μεταβολές στο Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Σημειώνεται ότι καθώς οι εντοπισθείσες μεταβολές δεν αντιστοιχούν απαραίτητα σε αυθαίρετες κατασκευές, διαβιβάζονται για περαιτέρω έλεγχο, αξιολόγηση και εφαρμογή της νομοθεσίας.

Από την αρχή λειτουργίας του συστήματος το 2010 μέχρι το τέλος του 2019 έχουν καταγραφεί 980 περιπτώσεις μεταβολών. Ο Φορέας με τη χρήση αυτού του συγχρόνου συστήματος συμβάλλει σημαντικά στη προσπάθεια της πολιτείας για τη προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό αυθαιρεσιών. 

1

Ενδεικτικά παραδείγματα – περιπτώσεις ανίχνευσης αλλαγών (πριν και μετά)

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Πληροφοριακό Υλικό

Κτηματογράφηση

Δείτε πληροφορίες για το στάδιο της Κτηματογράφησης


Δείτε το υλικό

Κτηματολόγιο σε Λειτουργία

Πληροφοριακό υλικό για τις περιοχές που λειτουργεί το Κτηματολόγιο


Δείτε το υλικό

Δασικά

Πληροφοριακό υλικό για τους Δασικούς Χάρτες


Δείτε το υλικό

Γεωχωρικά

Ελληνικό Κτηματολόγιο και γεωχωρικά έργα


Δείτε το υλικό