Μέχρι τον Ιούνιο του 2020 είχε ολοκληρωθεί η κατάρτιση των δασικών χαρτών για το 96% της έκτασης της χώρας.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση για το 55% της έκτασης της χώρας και έγινε η μερική  κύρωση των δασικών χαρτών για  το 50% της έκτασης της χώρας.

Ημερομηνία ενημέρωσης 6ος/2020
Ημερομηνία ενημέρωσης 6ος/2020

 

Ωστόσο, η διαδικασία της ανάρτησης ανέδειξε το ζήτημα εκτάσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως δασικές, ενώ ο χαρακτήρας τους είχε, νόμιμα, μεταβληθεί με βάση παλαιότερες διοικητικές πράξεις. Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκάλεσε η μη αποτύπωση αυτών των διοικητικών πράξεων στους δασικούς χάρτες, ψηφίστηκε ο Ν. 4685/2020, ο οποίος προβλέπει την αναμόρφωση του συνόλου των δασικών χαρτών, ώστε να συμπεριληφθούν οι εν λόγω πράξεις, και την εκ νέου ανάρτησή τους, απαλλάσσοντας τους πολίτες από την ανάγκη υποβολής αντιρρήσεων και τις επιτροπές εξέτασης των αντιρρήσεων από ένα τεράστιο όγκο εργασιών που θα καθυστερούσε την ολοκλήρωση του έργου τους.

Πληροφοριακό Υλικό

Κτηματογράφηση

Δείτε πληροφορίες για το στάδιο της Κτηματογράφησης


Δείτε το υλικό

Κτηματολόγιο σε Λειτουργία

Πληροφοριακό υλικό για τις περιοχές που λειτουργεί το Κτηματολόγιο


Δείτε το υλικό

Δασικά

Πληροφοριακό υλικό για τους Δασικούς Χάρτες


Δείτε το υλικό

Γεωχωρικά

Ελληνικό Κτηματολόγιο και γεωχωρικά έργα


Δείτε το υλικό