Νομός
ΧΑΝΙΩΝ
Περιοχή
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΡΗΤΗΣ-Υποκατάστημα Χανίων
Διεύθυνση
Ι. Σφακιανάκη 30, TK 73100, Χανιά
Τηλέφωνο
28210-47170-47190
Email
kgcrete_chania@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Βολάνης Διονύσιος

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00
Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
1335/Β/30.07.2007
Απόφαση Περαίωσης
426/2/18.07.2007
Απόφαση Έναρξης
427/3/20.07.2007
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
901/Δ/2022
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Χανίων, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Χρυσοπηγή, ΤΚ 73100, Χανιά
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Χανίων, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Χρυσοπηγή, ΤΚ 73100, Χανιά