Νομός
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Περιοχή
ΚΡΗΜΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Η ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ - ANAMENETAI H ANΑΡΤΗΣΗ

Γραφείο Κτηματογράφησης
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 2
Διεύθυνση
Μακεδονίας και 22ας Απριλίου, ΤΚ 63100, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
Τηλέφωνο
801 4000 100, 231 6005 400
Email
contact@kthma.gr
Ημέρες λειτουργίας
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-16:00 και ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00-20:00


Γραφείο Κτηματογράφησης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Διεύθυνση
Στρ. Σαράφη 48Β Τ.Κ. 55135 – Φοίνικας – Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
801 4000 100, 231 6005 400
Email
contact@kthma.gr
Ημέρες λειτουργίας
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-16:00 και ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00-20:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Πληροφορίες περιοχής
Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων
Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εξωτερικού)
Παράταση Λήξης Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εσωτερικού)
Παράταση Λήξης Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εξωτερικού)
Παρατηρήσεις
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 08/03/2022ΛΗΞΗ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 21/04/2022Ιστοσελίδα: https://www.kthma.grΥποβολή αίτησης επανεξέτασης στοιχείων: Ηλεκτρονικά, με email, ΜΟΝΟ στην ηλεκτρονική δ/νση proanartisi_505@geoanalysis.grΕφόσον δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή, αιτήσεις επανεξέτασης κατατίθενται και στο Γραφείο Κτηματογράφησης
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
876/Δ/2022
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Δασικό Κτίριο, Τ.Κ. 63100, Πολύγυρος
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Δασικό Κτίριο, Τ.Κ. 63100, Πολύγυρος