Νομός
ΦΩΚΙΔΑΣ
Περιοχή
ΠΥΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Η ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ - ANAMENETAI H ANΑΡΤΗΣΗ

Γραφείο Κτηματογράφησης
ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Διεύθυνση
Ν. Κορδώνη αρ. 22, Άμφισσα, ΤΚ 33100
Τηλέφωνο
22650-22958
Email
ktimatologio@voiotias-fokidas.gr
Ημέρες λειτουργίας
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30 – 16:30 και ΤΕΤΑΡΤΗ 8:30 – 20:30

Πληροφορίες περιοχής
Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων
Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εξωτερικού)
Παράταση Λήξης Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εσωτερικού)
Παράταση Λήξης Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εξωτερικού)
Παρατηρήσεις
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 08/03/2022
ΛΗΞΗ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 21/04/2022
Ιστοσελίδα: Ιστοσελίδα: www.ktimatologio-voiotias.gr
Συχνές Ερωτήσεις: https//www.ktimatologio-voiotias.gr/erotimata.aspx
Ηλεκτρονική διεύθυνση: ktimatologio@voiotias-fokidas.gr
Υποβολή αίτησης επανεξέτασης στοιχείων: Ηλεκτρονικά, με email, ΜΟΝΟ στην ηλεκτρονική διεύθυνση ktimatologio@voiotias-fokidas.gr.
Εφόσον δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή, αιτήσεις επανεξέτασης κατατίθενται και στο Γραφείο Κτηματογράφησης.
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
866/Δ/2022 & 40/Δ/2023
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Φωκίδας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Επ. Φιλοθέου 3 ΤΚ 33100, Άμφισσα
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Φωκίδας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Επ. Φιλοθέου 3 ΤΚ 33100, Άμφισσα