Νομός
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Περιοχή
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Υποκατάστημα Τρικάλων
Διεύθυνση
Βασ. Όλγας 3, TK 42131, ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλέφωνο
24310-25059, 2431601065
Email
kgthessaly_trikala@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Βαρβάρα Γκιζλή

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00
Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
627/Β΄/18.05.2006
Απόφαση Περαίωσης
372/4/08.05.2006
Απόφαση Έναρξης
373/4/10.05.2006
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
936/Δ/2022
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Τρικάλων, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων,Κολοκοτρώνη 30, ΤΚ 42132, Τρίκαλα
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Τρικάλων, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων,Κολοκοτρώνη 30, ΤΚ 42132, Τρίκαλα