Νομός
ΣΑΜΟΥ
Περιοχή
ΣΑΜΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-Υποκατάστημα Σάμου
Διεύθυνση
Μαλαγάρι Σάμου, TK 83100, ΣΑΜΟΣ
Τηλέφωνο
22730-81466
Email
kgvai_samos@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Γυφτογιάννη Μαρία

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00
Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
2992/Β'/31.08.2017
Απόφαση Περαίωσης
34187/31.07.2017 (ΦΕΚ 2992/Β'/31.08.2017)
Απόφαση Έναρξης
34187/31.07.2017 (ΦΕΚ 2992/Β'/31.08.2017)
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
739/Δ/2022
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Δερβενακίων 8, Τ.Κ. 83100, Σάμος
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Δερβενακίων 8, Τ.Κ. 83100, Σάμος