Νομός
ΡΟΔΟΠΗΣ
Περιοχή
ΑΙΓΕΙΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Διεύθυνση
Αποστ. Αποστολίδη 12, TK 69100, Κομοτηνή Ροδόπης
Τηλέφωνο
25310-32944
Email
kgamth@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Σαρηγιάννη - Κωνσταντινίδου Ελένη

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00
Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
1703/Β΄/19.11.2003
Απόφαση Περαίωσης
187/3/12.11.2003
Απόφαση Έναρξης
189/2/17.11.2003
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
855/Δ/2022
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Ροδόπης, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, 3ο χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης, Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Ροδόπης, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, 3ο χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης, Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή