Νομός
ΠΙΕΡΙΑΣ
Περιοχή
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Διεύθυνση
Αυγουστίνου 32 & Παπαντωνίου γωνία, TK 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τηλέφωνο
23510-46140
Προϊστάμενος
ZΙΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00
Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
2230/Β'/15.10.2015 (43466/12.10.2015)
Απόφαση Περαίωσης
43466/12.10.2015 (ΦΕΚ 2230/Β΄/15.10.2015)
Απόφαση Έναρξης
43466/12.10.2015 (ΦΕΚ 2230/Β'/15.10.2015)
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
722/Δ/2022
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Πιερίας (Δασικό κτήριο), Ηπείρου 10, Τ.Κ. 60100, Κατερίνη
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Πιερίας (Δασικό κτήριο), Ηπείρου 10, Τ.Κ. 60100, Κατερίνη