Νομός
ΠΕΛΛΑΣ
Περιοχή
ΣΩΤΗΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Υποκατάστημα Έδεσσας
Διεύθυνση
18ης Οκτωβρίου 5, TK 58200, ΕΔΕΣΣΑ
Τηλέφωνο
23810-28562
Email
kgkm_edessa@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Αντ. Λαχανόπουλος

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00
Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
Β' 5818/13-12-2021
Απόφαση Περαίωσης
1226/2148289/25-11-2021
Απόφαση Έναρξης
1226/2148289/25-11-2021
Παρατηρήσεις
Email Επικοινωνίας: info@sxediasmos-sa.gr
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
756/Δ/2022
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Πέλλας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Διοικητήριο Έδεσσας, Τ.Κ. 58200 Έδεσσα
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Πέλλας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Διοικητήριο Έδεσσας, Τ.Κ. 58200 Έδεσσα