Νομός
ΠΕΛΛΑΣ
Περιοχή
ΕΔΕΣΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Υποκατάστημα Έδεσσας
Διεύθυνση
18ης Οκτωβρίου 5, TK 58200, ΕΔΕΣΣΑ
Τηλέφωνο
23810-28562 & 51213 Ε-mail kgkm_edessa@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Νούσκα Θεώνη
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Υποκατάστημα Έδεσσας

Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
2230/Β'/15.10.2015
Απόφαση Περαίωσης
43466/12.10.2015 (ΦΕΚ 2230/Β'/15.10.2015)
Απόφαση Έναρξης
43466/12.10.2015 (ΦΕΚ 2230/Β'/15.10.2015)
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
21/Δ/6-2-2018
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Δ/νση Δασών Π.Ε. Πέλλας Διοικητηρίου, ΤΚ 58200, Έδεσσα
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Δ/νση Δασών Π.Ε. Πέλλας Διοικητηρίου, ΤΚ 58200, Έδεσσα