Νομός
ΞΑΝΘΗΣ
Περιοχή
ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΞΑΝΘΗΣ
Διεύθυνση
Κεντρική Πλατεία Ξάνθης, TK 67100, Ξάνθη
Τηλέφωνο
25410-27675
FAX
25410-84919
Προϊστάμενος
Αικατερίνη Παγουλάτου

Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
Β' 654/22.02.2021
Απόφαση Περαίωσης
ΠΡ 146/2103642
Απόφαση Έναρξης
ΠΡ 146/2103642
Παρατηρήσεις
Email Επικοινωνίας: info@e-ktima.gr
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ