Νομός
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Περιοχή
ΠΙΠΕΡΙΤΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κτηματολογικό Γραφείο
ΕΥΑΣ
Διεύθυνση
Ανδρούσα Μεσσηνίας, TK 24013, Εύα
Τηλέφωνο
27220-41550
Email
kthmatologikografeioevas@gmail.com
Προϊστάμενος
Παναγιώτης Νικολόπουλος

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:00-13:00
Πληροφορίες περιοχής
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας
ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας
Β' 2956/17-07-2019
Απόφαση Περαίωσης
74/14/26-06-2019
Απόφαση Έναρξης
74/14/26-06-2019
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
791/Δ/2022
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων,
Ύδρας 5, ΤΚ 241 31, Καλαμάτα
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων,
Ύδρας 5, ΤΚ 241 31, Καλαμάτα