Νομός
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Περιοχή
ΚΑΜΑΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Γραφείο Κτηματογράφησης
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2
Διεύθυνση
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ), Τ.Κ. 24100, ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Τηλέφωνο
210-4404042
FAX
27210 69312
Email
grkt.messhnia@gmail.com
Ημέρες λειτουργίας
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30-16:30 & ΤΕΤΑΡΤΗ 08:30-20:30

Πληροφορίες περιοχής
Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων
Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εξωτερικού)
Παράταση Λήξης Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εσωτερικού)
Παράταση Λήξης Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εξωτερικού)
Έναρξη Ανάρτησης/Υποβολής Αίτησης Διόρθωσης/Ένστασης
Λήξη Υποβολής Αίτησης Διόρθωσης/Ένστασης (κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αίτησης Διόρθωσης/Ένστασης (κάτοικοι Εξωτερικού)
Παράταση Λήξης Υποβολής Αίτησης Διόρθωσης/Ένστασης (κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη υποβολής αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων και εκπρόθεσμων δηλώσεων
Παρατηρήσεις
Ιστοσελίδα αναδόχου με πληροφορίες: https://www.ktimamessinia.gr
Συχνές Ερωτήσεις: https://proanartisi.ktimamessinia.gr
Email για ερωτήματα, πληροφορίες και Πιστοποιητικά κτηματογραφούμενου ακινήτου: proan.mes.t01@gmail.com
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
791/Δ/2022
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων,
Ύδρας 5, ΤΚ 241 31, Καλαμάτα
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων,
Ύδρας 5, ΤΚ 241 31, Καλαμάτα