Νομός
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Περιοχή
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ / ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Διεύθυνση
Ευδόξειο Πνευματικό Κέντρο Μηλεών, Δήμος Νοτίου Πηλίου, Τ.Κ. 37010, 2423086559
Email
ktimatologio@chorometria.gr
Ημέρες λειτουργίας
ΔΕΥΤΕΡΑ ως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30-16:30 και ΤΕΤΑΡΤΗ 8:30-20:30

Διεύθυνση
Δημοκρατίας και Αϊδινίου 14,Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ, Τ.Κ. 38446, 2421066524
Email
ktimatologio@chorometria.gr
Ημέρες λειτουργίας
ΔΕΥΤΕΡΑ ως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30-16:30 και ΤΕΤΑΡΤΗ 8:30-20:30
Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ

Πληροφορίες περιοχής
Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων
Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εξωτερικού)
Έναρξη Ανάρτησης/Υποβολής Αίτησης Διόρθωσης/Ένστασης
Λήξη Υποβολής Αίτησης Διόρθωσης/Ένστασης (κάτοικοι Εσωτερικού)
Παρατηρήσεις
Ηλεκτρονική διεύθυνση ktimatologio@anartisi-piliou.gr, το email αυτό διατίθεται για πληροφορίες. Ηλεκτρονική Διεύθυνση για αποστολή δηλώσεων Υποθηκοφυλακείου Δ2: pka-dilosis@anartisi-piliou.gr Ηλεκτρονική διεύθυνση για την έκδοση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου: pka-dilosis@anartisi-piliou.gr
Δασική Πληροφορία περιοχής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ.

Έναρξη Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
Έναρξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εσωτερικού)
Λήξη Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Κάτοικοι Εξωτερικού)
Ημερομηνία Αρχικής Κύρωσης
ΦΕΚ Αρχικής Κύρωσης
54/Δ/14-2-2018
Αποφάσεις ΕΠΕΑ
Δ/νση Δασών Νομού Μαγνησίας, Ξενοφώντος 1, Τ.Κ. 383 33 Βόλος
Αρμοδια Διεύθυνση Δασών
Δ/νση Δασών Νομού Μαγνησίας, Ξενοφώντος 1, Τ.Κ. 383 33 Βόλος